BZ 250 快速发货方案

Si 活结

·         价格优惠至少5%

·         21种活塞直径和行程组合可用

·         最大工作压力250bar

·         活塞直径从Ø40 mm Ø63 mm

·         多种安装方式可用

·         活塞杆经过研磨和硬化处理

返回产品中心